Lavabo Thiên Thanh LT04L1T-PT0400T

Nhóm sản phẩm Lavabo Sứ Thiên Thanh
Trọng lượng chậu: 9,98kg(+
-1) Trọng lượng chân chậu: 7kg(+
-1) Đóng gói chậu: (510x430x210)mm Đóng gói chân chậu: (375x225x290)mm
Giá công ty: 531,060 đ Giá Bán: 499,196 đ

Mô tả chi tiết