Gạch Taicera P67762N (600x600 mm)

Nhóm sản phẩm Gạch taicera 600x600 mm

- Kích thước gạch 600x600mm
- Gạch bóng kính siêu bóng công nghệ Nano
- Sử dụng chủ yếu để lát sàn
- Đơn giá trên loại 1
- Màu sắc : Gạch thạch anh bóng kính vân mây
- Thùng 4 viên, xuất bán nguyên thùng
- Đơn giá tính trên mét vuông
Giá công ty: 294,118 đ Giá Bán: 250,000 đ

Mô tả chi tiết