Gạch Taicera P67328N (600x600 mm)

Nhóm sản phẩm Gạch taicera 600x600 mm

- Kích thước gạch 600x600mm
- Gạch bóng kiếng hạt mịn
- Sử dụng chủ yếu để lát sàn
- Đơn giá trên loại 1
- Màu sắc : Gạch thạch anh bóng kiếng hạt mịn 
- Thùng 4 viên, xuất bán nguyên thùng
- Đơn giá tính trên mét vuông
Giá công ty: 288,234 đ Giá Bán: 244,999 đ

Mô tả chi tiết